tisdag 26 oktober 2010

Ett finsnickrat växthus

Göran Hägg, Hägg Snickeri Bredaryd, har tillverkat detta växthus till en kund.
Tätvuxen furu och äkta linoljefärg.
Underbart..Göran, kan du inte komma och bygga ett sånt till mig också ?


Foto: Göran Hägg


måndag 25 oktober 2010

Vinskänken i Eksjö

Uppdraget med att restauera entré och trapphus i Bergmanska gården/Vinskänken 2 i Eksjö är klar för denna etapp. Ekådrad bröstning och laserad boasering med högklassiga snickerier från slutet på 1920-talet är åter fina; de har retuscherats och delvis rekonstruerats. Tapeten och det pappspända taket har reparerats. Nu väntar vi på att Hagelsrums Hnadtryck ska leverar nytryck av tapeten, det fattas några våder. Restaureringsmålare var Arja Källbom och antikvariskt medverkande Lennart Grandelius.

Åskogs kvarn och såg

Svensk Byggtradition har påbörjat omfattande timmer-reparationer av Åskogs kvarn och såg. Bl a ska en åtta meter långeksyll sättas på plats. Kvarnen är unik och det enda exemplaret i landet, där hjulet roterar åt"fel" håll (med bakvattnet). Anläggningen var i drift in på 1990-talet. Förhoppningsvis kan hjulet rekonstrueras i framtiden. Timmermän på plats är Gunnar Zackrisson och Anders Wier, antikvarisk medverkande Arja Källbom.
Foto: Arja Källbom

Restaurering av orgelfasaden i Sofia Kyrka

Anne Håkanssons Måleri restaurerar f n orgelfasaden i Sofia Kyrka i Jönköping. Kyrkan och orgeln är från 1886, i nygotisk stil. Prov på den ursprungliga bemålningen har skrapats fram, och under den nuvarande färgskiktet finns en ekådring i två toner. Förhoppningsvis kan den ursprungliga målningen ts fram eller rekonstrueras. På plats finns förutom Anne Håkansson även Britt-Marie Wickberg och Pierre Håkansson.
Foto: Arja Källbom

måndag 18 oktober 2010

Nya kvalificerade plantskoleföretag

Välkomna Ragnar Söderman och Petra Ensjö Einarsson, som nya plantor hos Byggnadvård Qvarnarp!

Ragnar driver Söderman Byggnadsvård, och har bl a ett års utbildning inom vikingatida byggnadstekniker, ett års traditionell timmermansutbildning i Järvsö, samt ett år lärlingspraktik hos Skansens byggnadsavdelning. Ragnar arbetar med traditionellt trähantverk, byggnadsvård och byggnadssnickerier.
Petra driver Ensjö Kulturarv & Hantverk. Hon är byggnadsantikvarie och timmerman, med examen från Högskolan på Gotland. Bl a finns två års praktisk timmermansutbildning varav en ettårig i vikingatida byggnader med rekonstruktion av ett vikingahus på Birka. Bondekulturens bebygelse är ett specialintresse hos Petra. Läs mer på deras hemsida www.byggnadsvard.nu.

Det ska börjas i tid..

G.A. Nilsson ritade Röda skolan i Eksjö, som byggdes 1909-1910 i jugendarkitektur. Det är ett fantastiskt verk på många sätt, och om det har Lennart Grandelius ägnat tid åt att förklara för skolans alla elever. Hur förklarar man för en 7-åring vad en arkitekt är? Eller varför det är ett fantastiskt bygge..? Lennart vet...

Foto: Arja Källbom

Restaureringsideologier

Den 15 okt hölls vårt tredje Hantverk i historiska hus, och denna gång var vi ett gäng hantverkare och plantskoleföretag, Länsstyrelse till Julles Mekaniska verkstad i Mariannelund. Vår guide och föreläsare var Lennart Grandelius, f d stadsarkitekt i Eksjö. Julles MV har restaurerats på ett varsamt sätt under många år, med utgångspunkten att det inte ska synas och med metoder som Julle själv skulle ha använt.
Vi hade en intressant diskussion om restaureringsideologier med utgångspunkt från bl a ICOMOS 9:e paragraf och med praktiska exempel från t ex Koldinghus. Kan man restaurera en ruin, och hur? Spännande!
Foton: Arja Källbom