måndag 25 oktober 2010

Åskogs kvarn och såg

Svensk Byggtradition har påbörjat omfattande timmer-reparationer av Åskogs kvarn och såg. Bl a ska en åtta meter långeksyll sättas på plats. Kvarnen är unik och det enda exemplaret i landet, där hjulet roterar åt"fel" håll (med bakvattnet). Anläggningen var i drift in på 1990-talet. Förhoppningsvis kan hjulet rekonstrueras i framtiden. Timmermän på plats är Gunnar Zackrisson och Anders Wier, antikvarisk medverkande Arja Källbom.
Foto: Arja Källbom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar