lördag 28 januari 2012

Energi i gamla hus

Vi hade en intressant kväll i Jönköping den 25 januari, temat var energibesparing i äldre hus. Kvällen anordnades av Svenska Byggnadsvårds-föreningen och närmare 90 personer kom för att lyssna hur man kan spara energi och samtidigt vara rädd om sitt hus. Byggnadsvård Qvarnarps medlemmar och plantskoleföretag syntes bland både arrangörer, åhörare och föredragshållare. Bl a höll Rikard Eriksson, Klimatrenovering, och nybliven "planta" ett föredrag om byggnadsfysik. Björn Ohlén, ordförande i Byggnadsvårdsföreninge höll ett underhållande och tänkvärt inlägg om energibesparande åtgärder i äldre hus. Hushållning med våra resurser är ett ständigt aktuellt ämne. Vi återkommer.
Foto: Rikard Eriksson föreläser om klimat och byggnadsfysik.

måndag 23 januari 2012

Hävla hammarsmedja

Svensk Byggtradition utförde 2011 ett stort uppdrag kring Hävla hammarsmedja.
Du kan se en intressant dokumentation på det arbetet här. .

Ny medlem: Restaureringsarkitekt Schartau


Schartau Arkitektkontor: www.schartauarkitekt.se

Vi har fått en ny medlem! Katinka Schartau driver företaget Schartau arkitektkontor och hon har arbetat med byggnadsvård sedan 1992. Arkitektkontoret arbetar även med nybyggnation i känsliga miljöer, om- och tillbyggnader, villor, utställningar, grafiskform, trycksaker och artiklar. Hon arbetar bl a med URBAN FACTORY.

Exempel på uppdrag:
Byggnadsvård och antikvariska projekteringar
Stallet - Lessebo Bruk, Englanderska Ladan - Tingsryd, Hamneda Gästgiveri - Hamneda, Jätsbergs Gård och Lidhems Säteri - Väckelsång, Linné Råshult - Älmhult, Björnö slott i Kalmar län.
Antikvarisk kontroll: Magasinet på Hallsnäs Gård i Jönköpings län
Vederslövs Gamla Kyrka, Växjö – fasadrestaurering, förrådsbyggnad Uråsa kyrka.
Restaureringar
Mangårdsbyggnad i Silvereke - Målerås, mangårdsbyggnad i Lädja.
Om- och tillbyggnader
Båthus Andersson i Öjaby, Villa Bo i Hovmantorp, Zandlers fasighet i Växjö, Villa Thulin i Växjö, Torsagården i Attsjö, Bostadhus i Råstorp, Parstuga i Ernatorp, Enkelstuga i Lädja, Villa Gustavsson i Växjö, Fritidshus i Vikensved, Sommarhus i Haverdal, Vägverket i Växjö, Mangårdsbyggnad, Crafoord, Jaktstuga Hallsnäs, Gårdshus i Lund med flera.
Nybyggnader
Villa Hubbard i Stockholm, Villa Sandén i Stockholm, Villa Cameras i Malevik, Villa Dahl i Malevik, Villa Kahlén i Kungsängen, Villa Jonsson i Växjö, Villa Eliasson i Orsa.

www.schartauarkitekt.se

Byggnadsvårdare, tillika båtvårdare, Frans


Många av våra medlemmar och plantskoleföretagare har många talanger.
Frans Jacobson på Jacobsons Bygghantverk är förutom snickare även båtbyggare. Han ägnar mycket tid att rädda en goding från 1911. Troligen är båten byggd på Hästholmens varv och ritad av Knut Ljungberg. Båten har blivit ganska misskött under åren så ägaren har beslutat sig för att byta all bordläggning och överbyggnad. Skrovet är byggt i mahogny med ek i köl och spant. Det finns många likheter mellan byggnadsvård och båtvård!

http://www.byggnadsvardqvarnarp.se/mer-om-bvq/frans-jacobson/

onsdag 11 januari 2012

Örfelths Kulturvård ger rådgivning på plats


Örfelths Kulturvård besökte ett litet torp på en mindre gård. De nya ägarna (en familj boende i Danmark) har en massa frågor om sitt nyinköpta hus, bland annat är de intresserade av att pappspänna tak. Vid besöket konstateras att det under plattorna i vardagsrummet finns ett trätak, som ägarna blev väldigt förtjusta i. De vill, om möjligt ta fram trätaket, tvätta det och (senare) måla om det. I köket är trätaket synligt under vad som tidigare varit ett pappspännt tak. Tidigare ägare har ändrat om en hel del i köket. Bland annat har man satt ett tak med brädor från olika tidsperioder, bredd och storlekar till viss del på grund av en tillbyggnad. På väggarna sitter tunna gipsskivor som dödar en levande följsam yta. Golvet är fullt med spikhål efter en tidigare påspikad matta. Man har satt för en vägg framför fungerande hyllplan, ett utrymme som hör till köket.

Örfelths Kulturvård ger förslag på olika altenativ för hur man kan förbättra rummen, med hänsyn till kulturhistoriska värden och ägarnas behov. Johan och Veronica Örfelth tolkar byggnaden och berättar för ägaren hur det sannoligt sett ut från början i huset och vad som senare hänt i olika skeenden. Ägarna får många goda och konkreta råd.

Bild: Ägaren undersöker brädtaket i köket där det tidigare suttit ett väggfast skåp/ skafferi. Foto: Veronica Örfelth