lördag 28 januari 2012

Energi i gamla hus

Vi hade en intressant kväll i Jönköping den 25 januari, temat var energibesparing i äldre hus. Kvällen anordnades av Svenska Byggnadsvårds-föreningen och närmare 90 personer kom för att lyssna hur man kan spara energi och samtidigt vara rädd om sitt hus. Byggnadsvård Qvarnarps medlemmar och plantskoleföretag syntes bland både arrangörer, åhörare och föredragshållare. Bl a höll Rikard Eriksson, Klimatrenovering, och nybliven "planta" ett föredrag om byggnadsfysik. Björn Ohlén, ordförande i Byggnadsvårdsföreninge höll ett underhållande och tänkvärt inlägg om energibesparande åtgärder i äldre hus. Hushållning med våra resurser är ett ständigt aktuellt ämne. Vi återkommer.
Foto: Rikard Eriksson föreläser om klimat och byggnadsfysik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar