måndag 23 januari 2012

Hävla hammarsmedja

Svensk Byggtradition utförde 2011 ett stort uppdrag kring Hävla hammarsmedja.
Du kan se en intressant dokumentation på det arbetet här. .

1 kommentar: