söndag 30 augusti 2009

Svensk Byggtradition jobbar Högt & Lågt


Nu i slutet av augusti jobbar vi (som vanligt) med två objekt. Det ena är skorstensrenoveringar, det andra är rekonstruktion av utskovet på en damm som försörjde en mjölkvarn, cirkelsåg och generator. Skorstensrenoveringen omfattar ommurning av skorsten över tak. Vi använder alla gamla tegelstenar som inte frusit sönder sedan förra sekelskiftet, i det här fallet har vi ersatt tre stenar i yttermuren och några i skiljeväggarna. Vi ser inga problem med att återanvända gammalt tegel vare sig det gäller mursten eller taktegel. Naturligtvis måste teglet kontrolleras men det är ingen större konst.

Svensk Byggtradition jobbar Högt & Lågt

Utskovet, den anordning i dammen som reglerar vattennivån och styr vattnet till vattenhjul eller vattenturbin, grundläggs på fast botten. Dammar av det här slaget är normalt omkring en meter djupa, det är bara de översta decimeterna som nyttjas för kraftalstringen. Kvarndammen vi jobbar med är gammal, det är känt att det fanns en mjölkvarn här i början av 1800-talet. Det finns tre generationer bottenstockar kvar till utskovet, alla av ek och relativt intakta. Vi bygger utskovet på samma bottenstock som nyttjades vid ombyggnaden på 1960-talet, den var begagnad då. Konstruktionen är tämligen enkel stolpar tappade i bottenstocken och en överliggare. Plankvägg mot vattnet, de reglerbara luckorna kan bestå av ”spettluckor” eller plankbitar staplade på varandra. Även om konstruktionen är enkel så kräver utförandet noggrannhet i både planering och genomförande. I planeringen ingår t.ex. beräkning av höjderna för högsta och lägsta vattennivå samt utsläppskapaciteten. I genomförandet gäller det precision för att åstadkomma täthet, svårast är det mellan träkonstruktionen och botten /dammvallen. I tidigare utförande var tätningen utförd med plast i omgångar. Vi tätar med lera från dammbotten. Planen för den här anläggningen är att på sikt driftsätta sågen med vattenhjul och mjölkvarnen med turbin.

onsdag 19 augusti 2009

Besök hos Hägg Specialsnickerier

090818
Den här gången träffades medlemmarna i Byggnadsvård Qvarnarp hos Hägg Specialsnickerier i Bredaryd. Vi imponerades av hans 350 kvm stora snickeri med all tänkbar snickeriutrustning. Göran Hägg tillverkar främst dörrar och fönster, karmar, verandor efter äldre modeller. Han levererar över hela södra Sverige, och har två anställda.
Vi kunde inte mostå en tur till Bergdala kvarn, som ligger ett stenkast bort. Det är en väbehållen kvarn från 1800-talet. Vi fick en guidad tur av en av personerna som sköter kvarnen.
Resten av kvällen ägnades åt diskussioner kring hur vi bl a kan vidareutveckla samarbetet i nätverket, behov av kompetensutveckling. Det kom fram många bra synpunkter att jobba vidare med.