söndag 30 augusti 2009

Svensk Byggtradition jobbar Högt & Lågt

Utskovet, den anordning i dammen som reglerar vattennivån och styr vattnet till vattenhjul eller vattenturbin, grundläggs på fast botten. Dammar av det här slaget är normalt omkring en meter djupa, det är bara de översta decimeterna som nyttjas för kraftalstringen. Kvarndammen vi jobbar med är gammal, det är känt att det fanns en mjölkvarn här i början av 1800-talet. Det finns tre generationer bottenstockar kvar till utskovet, alla av ek och relativt intakta. Vi bygger utskovet på samma bottenstock som nyttjades vid ombyggnaden på 1960-talet, den var begagnad då. Konstruktionen är tämligen enkel stolpar tappade i bottenstocken och en överliggare. Plankvägg mot vattnet, de reglerbara luckorna kan bestå av ”spettluckor” eller plankbitar staplade på varandra. Även om konstruktionen är enkel så kräver utförandet noggrannhet i både planering och genomförande. I planeringen ingår t.ex. beräkning av höjderna för högsta och lägsta vattennivå samt utsläppskapaciteten. I genomförandet gäller det precision för att åstadkomma täthet, svårast är det mellan träkonstruktionen och botten /dammvallen. I tidigare utförande var tätningen utförd med plast i omgångar. Vi tätar med lera från dammbotten. Planen för den här anläggningen är att på sikt driftsätta sågen med vattenhjul och mjölkvarnen med turbin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar