tisdag 30 oktober 2012

Nya plantskoleföretagare in, gamla ut!

Vi har fått två nya medlemsföretag; Smålands Byggnadsvård som drivs av David Gard, och EKO Byggnadsvård Höglandet, som drivs av Ragnar Söderman och Petra Ensjö Einarsson. David, Petra och Ragnar började som plantskoleföretagare för två år sedan, och har nu godkänts som medlemmar.

Två nya plantskoleföretagare har kommit in istället. Plantskolan är ju till för nystartade företag, som vi håller under vingarna så gott det går så att de kommer igång. Vi tycker att detta är väldigt viktigt; fler medlemmar går i pensions om några år, och vi behöver fylla på nya företag och kanske också föra över en del kunskap till de yngre. Ju fler företag som jobbar inom byggnadsvård, desto bättre. Välkomna!


Niklas Stangenberg Byggnadsvård arbetar för att bevara den svenska byggnadstraditionen. Varsamhet och ekologiskt tänkande är ledord som styr. Han kommer från Umeå, Västerbotten och har studerat praktisk byggnadsvård på Vindeln Folkhögskola.Har även tidigare erfarenheter inom byggnadsbranschen.Kontaktas på  070- 5929050 eller nstangenberg@gmail.com
* Timring, syllstocksbyte
* Lyft- och rätning av hus
* Fönsterrenovering
* Gärdesgårdsbygge, Staket och grindar.
* Snickarglädje, annat finsnickeri
* Takomläggning

Mafix Lås & Snickeri ägs och drivs av Christian Råberg och finns i Maramö utanför Värnamo.  Christians bakgrund är som elektriker och låssmed och inom senare år även snickeri. Viktigt för honom är pålitlighet, hög kvalitet och den personliga relationen. Att med ett bevarandetänk hitta ett sätt att kunna kombinera önskemål, krav och regler för installationer utan att inkräkta och förstöra helheten.
Mindre renoveringar och tillbyggnader
Fönsterrenovering
Elinstallationer
Montering och försäljning av lås och beslag
Rådgivning och konsultation inom utrymning och tillgänglighet
Kontakt: Västbogården 3 Maramö, 331 92 Värnamo
Tel. 070-250 70 80 eller 0370-474 34
christian@mafix.se, www.mafix.seRekonstruktion av måleri på Färgforum 2012


 Färgforum hölls i Stockholm, Skånska gruvan den 18-19 oktober och lockade åhörare från hela Norden. Arrangörer var Riksantikvarieämbetet, SFV och Skansen.
Temat var rekonstruktion av historiskt måleri och målare, konservatorer, fastighetsförvaltare visade exempel på principer, tillvägagångssätt för rekonstruktionsmåleri i historiska miljöer i Sverige, Finland och Norge. Det var två fullmatade och inspirerande dagar, då deltagarna gavs många tillfällen att knyta värdefulla kontakter.

Rekonstruerade handmålade tapeter. Foto: Arja Källbom

Rekonstruerad miljö på Boktryckargården. Foto: Arja Källbom
Vi fick se Boktryckaregården på skansen och målare Björn Andersson visade hur de rekonstruerade tapeterna vändspikats, ett äldre tillvägagångssätt som i princip varit bortglömt. Även Anders Zander från Statens Fastighetverk visade tapeter, handmålade på linnelump. Arja Källbom presenterade sitt gästhantverkprojekt om mjölk- och kaseinfärger. Jon Braenne, f d konservator på NIKU berättade om problematiken kring modernismens material – b l a kaseinfärger. Vicki Wenander gav två goda exempel på rekonstruerade trapphus, från olika epoker och med olika tillvägagångssätt. Kerstin Lyckman berättade om  hur en brunnen kyrkas portar räddades och ytbehandlingar analyserades och rekonstruerades. Elisa Heikkilä visade rekonstruktioner i Finland, b la från Urho Kekkonens Ekudden. Flera föreläsare pratade också om färgundersökningar. Detta var ett litet axplock ur programmet. Nästa år ser vi fram emot den internationella konferensen Architectural Paint Research APR som hålls i Stockholm.

onsdag 10 oktober 2012

Ingatorpsboden, Sveriges fn äldsta profana träbyggnad!


Hösten 2011 upprättades en KAE-ansökan (kyrkoantikvarisk ersättning) till stiftsantikvarien i Linköpings stift. Kyrkofullmäktige har nu beviljats ett bidrag på 200 000 kr, för fortsatt forskning om byggnaden. I november kommer en arbetsgrupp att skapas, som ska lägga upp det fortsatta forskningsarbetet. Det är ytterst sällan, eller snarare aldrig (och ändå har det faktiskt hänt), att vi får möjlighet att studera kring och forska om en tidig medeltida byggnad, vilken dessutom förefaller vara byggnadstekniskt intakt sedan tillkomsten.

År 2008 kunde det beläggas att kyrkboden är Sveriges äldsta daterade träbyggnad, som inte är kyrka. Nyheten var resultatet av dels dendrokronologisk analys (datering med hjälp av årsringar), dels C14 analys, utförda av laboratoriet för vedanatomi vid Lunds universitet. Det framkom att timret i boden fällts någon gång mellan 1219 och 1239. Bara Granhults kyrka är äldre och det endast med ett fåtal år. Misstankar om kyrkbodens medeltida ursprung hade väckts av den ålderdomliga takresningen, den dymlade dörren med sitt grova stocklås och framförallt timmerbearbetningen. Allt timmer är fyrkantshugget och ”sprättäljt”, den sist-nämnda behuggningen ger ett lätt igenkännligt fiskbensmönster, som i Sverige bara förekommer under tidig medeltid.
I projektet ingår bl a:

  • Byggnadsteknisk beskrivning.
  • Byggnadsuppmätning och fotodokumentation.
  • Byggnadsarkeologisk undersökning.
  • Byggnadshistorisk tolkning.
  • Konstruktionsspår, användarespår, verktygsspår, timmermanstecken och ev andra  tecken, såsom religiösa eller administrativa.
  • Dendrokronologisk provtagning av väggspån, väggtimmer och golvplank.
  • Utvidgad tolkning av skogliga förhållanden, såsom typ av skog och skogsbruk, var
  • byggnadsmaterialet kommer ifrån, rotstock/toppstock, växtskador etc
  • Underhållsåtgärder; ca 135 väggspån behöver kompletteras. Mängden blir ett resultat av vad som är patina kontra nedbrutet.


Foto och text: Lennart Grandelius

tisdag 9 oktober 2012

Vad tål ett byggnadsminne mitt i staden?


Vi besökte ett byggnadsminnesförklarat tjänsteboställe omfattande mangård med funktionsbyggnader i väl sammanhållen helhet i Gränna i september. Byggnaderna är i huvudsak uppförda under 1800-talet men har längre historia. I dagsläget ägs mangårdsbyggnaden och delar av parken av Svenska kyrkan medan övriga delar sedan ett några år är privatägda. I samband med en ny ägare har frågan om förändring och omvandling av ekonomibyggnaderna aktualiserats.
Vi diskuterade hur man kan omvandla ett byggnadsminne till en del av en kommersiell verksamhet och där de bevarade ekonomibyggnaderna bidrar till att göra bebyggelsemiljön till en helhet. Vad tål byggnadsminnet? Hur kan nya tillskott inordnas i en äldre miljö?
Med på dagen deltog Länsstyrelsen i Jönköpings län,  fastighetsägarna Roman Fastigheter och arkitekt Lennart Grandelius, deltagare från Byggnadsvård Qvarnarp, Gränna Museum, Eksjö kommun m fl. Vi hade riktigt givande och bra diskussioner.

Foton: Arja Källbom

Unika målningar på hög höjd

Arja Källbom, Station Ormaryd AB, projekterar vapenmålningar och urtavlor på tornet Göberga gård, som är byggnadsminne. Skador, åtgärder, material och metoder beskrivs. Det är fantastiskt att få se dessa unika målningar på nära håll. Förhoppningsvis får tornet omvårdnad nästa år. Projekteringen sker på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Foto: Arja Källbom

Hälsningar bland stavspånen

Svensk Byggtradition har nyligen lagt om stavspåntaken på de små gavelfälten på tornet vid byggnadsminnet Göberga nära Tranås. Då fann dom en lapp invikt i en blyplåt från den senaste omläggningen, 1987. Många hantverkare har gjort detta genom århundradena. Tänk om vi visste vilka alla dom var! Självklart lades lappen ned tillbaka, med en hösthälsning 2012. Så kanske någon hittar detta, typ 2050. Det är underbart att få jobba med gamla hus..man blir liksom en del av historien :)

Foto: Per Zackrisson

Spara och reparera

Vad har denna lilla fina farstukvist med fönsterrenovering att göra? Jo, ägaren gick en kurs i fönsterrenovering och träreparationer hos Byggnadvård Qvarnarp...och renoverade sedan alla stugans fönster från början på 1900-talet, alla dotterns fönster i hennes hus ..och alla spjälor till farstukvisten. Så istället för att såga till nya så reparerades spjälorna med samma trälagningsteknik som man använder till fönsterbågar. Föredömligt, tycker vi.! Gör så lite som möjligt och spara så mycket av det gamla som det går.
Vi kommer att ha fönsterrenoveringskurser nästa år med. Anmäl ditt intresse på qvarnarp@hotmail.com.
Foto: Arja Källbom

Byggnadsvårdskurser i Kalmar län

‎Petra Sahaj Ensjö Einarson och Ragnar Söderman på Eko Byggnadsvård, plantskoleföretagare, kommer att hålla kurs i fönsterrenovering och pappspänning 20-21 okt i byn Sulegång i Kalmar län. Kolla in programmet,  där finns allt från gärdesgårdar och ullberedning, hamling, slåtterängar, orvtillverkning mm. Kostnadsfritt dessutom, deltagaravgifterna finansieras av landsbygdssidan Länsstyrelsen Kalmar län. Byggnadsvård Qvarnarp har nämligen tecknat ett ramavtal med Länsstyrelsen om utbildningar i Kalmar län. Det tycker vi är väldigt bra.

34:ans byggnadsvård

André Blomgren, plantskoleföretagare med 34:ans Byggnadsvård arbetar i en av Jönköpings vackra sekelskifteslägenheter (1904). Han lägger trägolv med fris och bygger fönsterdörrar till serveringsgångar, renoverar orginalfönsterbågar. Roligt med ägare som inseratt hantverksmässiga värden höjer även ekonomiska värdet på bostadsrätten. Och höjer trivseln radikalt samtidigt som kulturhistoriska värden hålls uppe. André lär att ha att göra några månader till..


Foton: André Blomgren

Timringskurs hembygdsförening

Hälsningar från Byggnadsvård Qvarnarps timringskurs för Åsenhöga hembygdsförening, som hölls i Marieholm under två helgdagar i september. Lärare var Pierre Bosson och Petra Sahaj Ensjö Einarson.

Foto: Pierre Bosson