onsdag 10 oktober 2012

Ingatorpsboden, Sveriges fn äldsta profana träbyggnad!


Hösten 2011 upprättades en KAE-ansökan (kyrkoantikvarisk ersättning) till stiftsantikvarien i Linköpings stift. Kyrkofullmäktige har nu beviljats ett bidrag på 200 000 kr, för fortsatt forskning om byggnaden. I november kommer en arbetsgrupp att skapas, som ska lägga upp det fortsatta forskningsarbetet. Det är ytterst sällan, eller snarare aldrig (och ändå har det faktiskt hänt), att vi får möjlighet att studera kring och forska om en tidig medeltida byggnad, vilken dessutom förefaller vara byggnadstekniskt intakt sedan tillkomsten.

År 2008 kunde det beläggas att kyrkboden är Sveriges äldsta daterade träbyggnad, som inte är kyrka. Nyheten var resultatet av dels dendrokronologisk analys (datering med hjälp av årsringar), dels C14 analys, utförda av laboratoriet för vedanatomi vid Lunds universitet. Det framkom att timret i boden fällts någon gång mellan 1219 och 1239. Bara Granhults kyrka är äldre och det endast med ett fåtal år. Misstankar om kyrkbodens medeltida ursprung hade väckts av den ålderdomliga takresningen, den dymlade dörren med sitt grova stocklås och framförallt timmerbearbetningen. Allt timmer är fyrkantshugget och ”sprättäljt”, den sist-nämnda behuggningen ger ett lätt igenkännligt fiskbensmönster, som i Sverige bara förekommer under tidig medeltid.
I projektet ingår bl a:

  • Byggnadsteknisk beskrivning.
  • Byggnadsuppmätning och fotodokumentation.
  • Byggnadsarkeologisk undersökning.
  • Byggnadshistorisk tolkning.
  • Konstruktionsspår, användarespår, verktygsspår, timmermanstecken och ev andra  tecken, såsom religiösa eller administrativa.
  • Dendrokronologisk provtagning av väggspån, väggtimmer och golvplank.
  • Utvidgad tolkning av skogliga förhållanden, såsom typ av skog och skogsbruk, var
  • byggnadsmaterialet kommer ifrån, rotstock/toppstock, växtskador etc
  • Underhållsåtgärder; ca 135 väggspån behöver kompletteras. Mängden blir ett resultat av vad som är patina kontra nedbrutet.


Foto och text: Lennart Grandelius

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar