tisdag 9 oktober 2012

Vad tål ett byggnadsminne mitt i staden?


Vi besökte ett byggnadsminnesförklarat tjänsteboställe omfattande mangård med funktionsbyggnader i väl sammanhållen helhet i Gränna i september. Byggnaderna är i huvudsak uppförda under 1800-talet men har längre historia. I dagsläget ägs mangårdsbyggnaden och delar av parken av Svenska kyrkan medan övriga delar sedan ett några år är privatägda. I samband med en ny ägare har frågan om förändring och omvandling av ekonomibyggnaderna aktualiserats.
Vi diskuterade hur man kan omvandla ett byggnadsminne till en del av en kommersiell verksamhet och där de bevarade ekonomibyggnaderna bidrar till att göra bebyggelsemiljön till en helhet. Vad tål byggnadsminnet? Hur kan nya tillskott inordnas i en äldre miljö?
Med på dagen deltog Länsstyrelsen i Jönköpings län,  fastighetsägarna Roman Fastigheter och arkitekt Lennart Grandelius, deltagare från Byggnadsvård Qvarnarp, Gränna Museum, Eksjö kommun m fl. Vi hade riktigt givande och bra diskussioner.

Foton: Arja Källbom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar