måndag 6 augusti 2012

Traditionellt byggnadsmåleri

Svenska Byggnadsvårdsföreningen anordnade en helg kring traditionellt byggnadsmåleri 4-5 augusti; rödfärgskokning och utvändigt linoljefärgsmåleri. F d godsmagasinet i Ormaryd stod i fokus som övningsobjekt och diskussioner. Det var en givande helg med mycket diskussioner kring beprövade material. Det är ganska anmärkningsvärt att kursdeltagarna, har redan vid kursstart större kunskap om detta än vad färghandel och vanliga målare har. Detta var något som diskuterades ingående och ganska upprört. Många fastighetsägare är ändock förvirrade pga den motstridiga information som ändock finns kring utvändigt byggnadsmåleri. Vi rätade ut frågetecknen och arbetade praktiskt utifrån byggnadens förutsättningar. Byggnaden i sig fick illustrera behov av förarbete, reparationer, fuktskydd, rengöring, behov av oljning mm.
När helgen var över var alla inspirerade och redo att ta sig an sina byggnader..en toppenhelg!
Instruktörer var Arja Källbom och André Blomgren, som förutom att de är länsombud i föreningen, också är aktiva i Byggnadsvård Qvarnarp. Se filmen från helgen!

Öppet Hus på Svalhult

Svalhults gård (nära Gränna) fyller 200 år och det firades med Öppet Hus kring temat Färg och Byggnadsvård den 4-5 augusti. Från Byggnadsvård Qvarnarp deltog Svensk Byggtradition; Per och Gunnar Zackrisson, som visade oxhyvling av golvplank och diskuterade byggandsvård med besökarna. Länsmuseet var också på plats liksom länsstyrelsen. Milis Ivarsson höll föredrag om äggoljetempera. I övrigt fanns trädgårdsväxter, loppis, hantverk, lieslåtter, fotoutställning och gamla musikinstrument på plats. Allt arrangerat av de två Svalhultsfamiljerna Eva och Thomas, Tova och Johan. Ca 900 besökare hittade ut till Svalhult.

Ganska många besökare vill prova på oxhyvling, här en av de yngsta. Foto: Per Zackrisson