måndag 6 februari 2012

Byggnaden som kunskapskälla


Vi var med på Gunnar Almeviks disputation för Göteborgs Universitet i Mariestad; "Byggnaden som kunskapskälla". Tillställningen var ovanligt välbesökt med överfull aula. Almevik beskriver en metodstudie för Örnanäs, och vad byggnaden berättar för oss. En utmärkt recension finns på Jönköpings Länsmuseums blogg:
http://byggnadsvardjonkoping.wordpress.com/2012/02/01/byggnaden-som-kunskapskalla/
Avhandlingen som helhet eller delar kan laddas ned eller beställas på : http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/28072

Gratulationer till Gunnar Almevik!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar