torsdag 4 mars 2010

Att tillverka golv- och takplank


I helgen höll Joachim Erixon, Idelunds Bygghantverk & Snickeri, kurs i vårt snickeri i Eksjö.
Plankgolv och brädtak är delar i äldre hus man ofta vill återskapa. Det är en betydande ekonomiskt vinst att själv tillverka ett plankgolv, särskilt om man kan få virket uppsågat på en mindre såg. I kursen ingick trä- och verktygslära, och exempel på handverktyg som användes i kursen är oxhyvlar, rubankar, fals- och nothyvlar. I vissa moment använda olika maskiner. Traditionella ytbehandlingar av furu- och grangolv ingick också i teoridelen. I de entusiastiska kursdeltagarnas hus kommer det nog snart fina plankgolvpå plats. Det är bra!

Foto: Arja Källbom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar