måndag 29 mars 2010

Vår plantskola är unik


Byggnadsvård Qvarnarps filosofi är att ju fler som jobbar med byggnadsvård, desto bättre. Vi blir fler som kan prata för varsamt omhändertagande av bebyggelsemiljöer, vi får fler beställare av arbete - och vi blir fler som kan samarbeta.
Vi vet att det är ett stort steg att starta eget företag. Därför har vi en modell som är unik i landet; Plantskolan. Där hjälper vi nystartade entreprenörer att komma igång, känna trygghet som nätverket ger, ha möjlighet att få arbete förmedlat från medlemmar, få kollegor, utvecklas i ämnesområdet..och efter minst två år som yrkesverksam kan plantan ansöka om medlemskap. Vi hjälper också företagare som vill byta inriktning. I de fall räknar vi att lärotiden är betydligt längre än två år. Plantorna får inte använda Byggnadsvård Qvarnarp i sin marknadsföring, men de utgör en väsentlig del i vårt nätverk. Förnärvarande har vi fyra plantskoleföretag - entreprenör inom byggnadsvård, som vi håller under vingarna. Flera av våra nuvarande medlemmar har startat som "plantor".

Foto: Arja Källbom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar