torsdag 3 juni 2010

Lerputsa mera


Robin Andersson och Stefanie Krause Aranda, R A Bygghantverk, lerputsar just nu Noda Norregårds sal och hall. Leran är ett imponerande naturmaterial, elastiskt och starkt, fuktbuffrande. Råvaran tas lokalt. Leran ger ett gott inomhusklimat temperatur- och fuktmässigt och stoppar drag. Väggarna får vackert liv samtidigt som intryck av sättningar osv i stommen slätas ut. På leran går att tapetsera och måla med all slags färger, vanligast är limfärg. I detta fall kommer sannolikt äggoljetempera att användas, som ger ett snarlikt utseende som limfärg men är tåligare. Leran blandas med vatten, sand och armeringsmaterial, och putsas här på tvärställd läkt.

Första utstockning/lagret läggs på av Robin Andersson. Inom någon vecka läggs en ytputs. Foto: Stefanie Krause Aranda

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar