onsdag 3 juli 2013

Tjära för kulturhistoriska byggnader

Station Ormaryd och Arja Källbom har nyligen avslutat en förstudie åt Hantverkslaboratoriet kring tjära; dess kemi, karakteristik, historik, användning, applicering o s v. I Sverige används importerad tjära, till skillnad från våra grannländer som har en liten inhemsk produktion. Mer går att läsa här.
Foto: Arja Källbom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar