torsdag 28 november 2013

Varmt och vädrat

Vi träffas regelbundet i vårt nätverk, för att diskutera och utbyta erfarenheter. När vi för en tid sen sågs i Virserum fick vi ett intressant föredrag av Göran Stålbom, som skrivit boken "Varmt och vädrat". Rekommenderas! Han gav oss en teknikhistorisk tillbakablick och dagsaktuell lägesrapport med tonvikt på ventilation - även om det har när kopplingar till energi och uppvärmning.

Ett mycket svårt område, i synnerhet för gamla hus – och särskilt sådana som byter användningsområde. Tack vare honom har vi nu fler argument emot ventilationsbranschen, som ofta propagerar för sina egna tekniklösningar – både kostsamma, fula och förstörande. När man vet varför man behöver ventilera, är det lättare att hitta bra och varsamma lösningar för äldre byggnader – med vetenskapliga argument och med hänsyn till regelverk. Självdrag och fönstervädring har kvaliteter framför mekaniska system i byggnader med hög takhöjd och stor volym. Och det går att bevisa.

Görans föredrag blev också ett skrämmande exempel på hur forskning historiskt (och hur är det idag?) utesluter resultat och samband som inte passar in i en modell som branschen arbetar efter.


Foton. Arja Källbom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar