fredag 28 februari 2014

Naturligt hydrauliskt kalk

Station Ormaryd och Svensk Byggtradition var på kalkseminarium i Uppsala, anordnat av Bjerking och Hantverkslaboratoriet. Temat för dagen var naturliga hydrauliska kalker från bl a Skottland och Frankrike.
Scottish Lime Center Trust pratade om den skotska kalken.Vi fick också höra om Nidarosdomens restaurering. Där finns en Byggnadshyttan med drygt 20 hantverkare som jobbar med restaureringen heltid . Man håller på och avlägsnar alla lagningar av betong, som började användas på 1860-talet. Det som fungerar bäst är kalk. Det var intressant!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar