fredag 28 februari 2014

Välkommen på våra kurser!

Våra kurser i år är:
30 mars Skarpa verktyg, Vederslöv
26–27 april Timring, Vederslöv
10 maj Fönsterrenovering, grundkurs, Vederslöv
11 maj Fönsterrenovering Träreparation, Vederslöv
10–11 maj Pappspänning, Frinnaryd
14–15 juni Glidgjutning + omfogning, Ormaryd
28–29 juni Småländska schablonmålade tapeter, Ormaryd
23–24 aug Timmerreparationer, Svenningeby
20–21 sept Timring, Frinnaryd
25 okt Naturliga färger – tempera och kasein, Vederslöv
7 nov Husbyggarskolan. Bygga miljövänligare, Jönköping

Publika arrangemang där vi deltar
15 mars Villamässa, Kalmar Länsmuseum
17 maj Byggnadsvårdsdag i Gränna. Gränna museum m.fl.
17 aug Byggnadsvårdsdag i Vederslöv
3–5 sept Byggnadsvårdskongress, Folkelivsmuseet i Oslo

Mer info och anmälan via hemsidan www.byggnadsvardqvarnarp.se. Vår folder kan laddas ned här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar