fredag 28 februari 2014

Arkitekt Lars EInarsson

Vi har fått en ny medlem: Arkitekt Lars Einarsson, medlem i SAR/MSA och vidareutbildad inom byggnadsvård/restaurering på b la KTH och KKH.
Lars har 35 års erfarenhet och jobbar ofta med befintlig bebyggelse, byggnadsvård och restaurering, om- och tillbyggnader. Uppdragsgivarna är b la kommuner, företag, länsstyrelser, Svenska Kyrkan och privata fastighetsägare.
Kontoret jobbar b la med rådgivning vid husköp och ombyggnad, tekniska och kulturhistoriska bedömningar, uppmätnings/ bygglovsritningar, Om-, till- och nybyggnadsförslag, detaljutformning. Befintlig bebyggelse är en resurs att förvalta, och bra förvaltande innebär att förändringar görs i samklang med befintligt, tekniskt, estetisk och funktionellt, anser Lars. Hållbarhetsaspekten är viktig i arbetet.
Välkommen, Lars!
Foton: Lars Einarsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar