fredag 28 mars 2014

Fåglarna är glada!

Idag har ett stort antal av Byggnadsvård Qvarnarps medlemmar utbildat sig i handhavande av motorsåg, för många ett av de viktigaste verktyget när man jobbar med gamla hus och med trädfällning i skog.  Från 1 jan nästa år kedjesågs-körkort dessutom ett arbetsmiljökrav för yrkesmässig användning av kedjesåg. En rejäl genomgång både avsågteknik,  personskydd och sågen, skötsel. Uppkörningen bestod i finmotorisk utmaning med att såga ut ett stycke ur stocken och att såga fram ett minihus - en fågelholk. Stort Tack till C-G Liderfelt  från Södra Skogsägarna och Petra Ensjö-Einarsson som lånade ut lektionssal och skog till oss. Nu kommer vi åtta  att ha det körkort som krävs till kommande årsskifte. Vi är glada, fåglarna är glada!


Foton Per Zackrisson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar