måndag 2 maj 2011

Hantverkare intervjuar hantverkare

Dokumentation av hantverk utförs oftast av museitjänstemän och Nordiska museet och folklivsarkiven har arbetat med tematiska frågelistor sedan början av 1900-talet. Den museala dokumentationen av hantverk har präglats av en uppdelning av intervjuare/ forskare och ibland har kvalificerade kunskaper i utförande generaliserats eller t o m trivialiserats då frågeställaren saknat insikt i hantverket. Dokumentationsmaterialet har i de flesta fallen gått rakt in i arkiven med ringa bearbetning och lågt förmedlingsvärde men används ibland som källmaterial i kulturhistorisk forskning. I projektet ”Hantverkare emellan” , som drivs av Hantverks-laboratoriet vid Göteborgs Universitet, prövas en ny arbetsform där hantverkare intervjuar hantverkare och producerar dokument med förmedlingsvärde för andra hantverkare. Målet är att skapa praktiska erfarenheter och upparbeta exempel på intervjuer som kan ligga till grund för ett förslag till handledning och förlaga för hantverkare i situationen att intervjua kunniga yrkeskollegor. Projektet finansieras av Hantverkslaboratoriet och Länsstyrelsen på Gotland via KMV-anslag och i samråd med Länsantikvarieföreningen.
Etnologen Billy Ehn, professor vid Umeå Universitet, höll den 26 april ett seminarium där intervjuteknik för projektet diskuterades livligt; bla reflektioner i metoder, svårigheten att överföra kunskap till text, ställa öppna frågor med följdfrågor. Förutom studenter, doktorander och lärare från GU, deltog Arja Källbom som i sitt gästhantverkarprojekt kommer att intervjua en eller flera äldre målarmästare. Foto: Arja Källbom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar