onsdag 2 december 2009

Färgforum hos Riksantikvarieämbetet

Den 30 nov-1 dec anordnade Riksantikvarieämbetet en konferens i Visby: FÄRGFORUM. Temat var färgarkeologiska undersökningar och ca 130 deltagare fanns på plats; konservatorer, byggnadsantikvarier, målare, arkitekter, studenter och förvaltare. Under två dagar fick vi höra om ett antal färgarkeologiska fallbeskrivningar, där olika byggnaders färglager i Sverige, Norge och USA undersökts som del i förundersökning inför rekonstruktion av historiska färgsättningar. Även standadiserung inom färgprovtagning och undersökningsrutiner, liksom användning av avancerade materialanalysmetoder, fanns med på föredragslistan. Vi fick veta en del om Riksantikvarieämbetets uppdrag och funderingar inom färgområdet, liksom deras intentioner beträffande de laboratorium som de håller på att bygga upp i Visby. Det fanns representanter från Norge, Finland och Danmark på konferensen och det diskuterades både om nationella och internationella samarbeten kring referensdatabaser, databaser för färgundersökningar, materialanalyser, projekt, utbildningar m.m. Under de workshops som hölls i anslutning till seminariet kom en stor mängd förslag kring fortsatta samarbeten och aktiviteter, hjälpmedel för parter som utför färgsättningsförslag och färgundersökningar. Detta var det första färgseminariet bland en rad kommande intressanta aktiviteter. Vi ser fram emot fortsättningen!

Konferensdeltagare var Arja Källbom från UMBRA Byggnadsvård.Foto: Arja Källbom; Fokus på pigment.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar