fredag 18 december 2009

Byggnadsvårdspris i Jönköping

Bostadsrättsföreningen Öster tilldelades Jönköpings kommuns byggnadsvårdspris 2009, den 17 december. Motiveringen lyder:
"Flöjten 1 är bebyggt med flerbostadshus i tre våningar från 1920-talet. Fastigheten är utvärderad som kulturhistoriskt värdefull i kommunens kulturminnesvårdsprogram. Samtliga fem trapphus i fastigheten har nu genomgått en restaurering. Dörrarna och de nedre väggpartierna innehåller stora ådringsmålade fält i grönt och brunt. För arbetet med restaureringen har anlitats sakkunniga personer. Bostadsrättsföreningen Öster har genomfört ett värdefullt restaureirngsarbete som visar utmärkt på God Byggnadsvård. "

Restaureringen har genomförts av en medlem (UMBRA) och en kollega i måleriområdet, och arbetet med att restaurera ådringsmålning och marmorering tog nästan ett manår. Det är glädjande att Bostadsrättsföreningen lyftes fram som gott exempel på god byggnadsvård och gott förvaltarskap. Vi hoppas fler följer efter.
Foto: Arja Källbom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar