måndag 26 april 2010

Färgdetektiv i farten


Arja Källbom gör färgundersökningar i ett hus i Schweizerstil från senare halvan av 18oo-talet. Byggnaden, ursprungligen byggt för en militärfamilj, innehåller gömda skatter bakom skivor och glasfiberväv. När spåren efter en tidigare hårdhänt ägares framfart börjat blottläggas, avslöjades putsade tak och taklister med äldre lim- och kalkfärgsmålningar. Färglagrens ordning och färgtyper kartläggs och ingående pigmentblandningar bedöms. Färgkodning sker enligt NCS systemet. Här finns kalk- och limfärgmåleri - i vissa fall övermålad av både plastfärg och oljefärg. Förhoppningsvis kommer taken och taklisterna att rekonstrueras i samband med att de senare moderna tilläggen tas bort av en ny, kulturhistoriskt medveten ägare.

Foto: Arja Källbom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar