fredag 9 april 2010

Ekologiskt byggande från grund till skorsten


Vi är entustiastiska efter en temadag med om ekologiskt byggande, liksom ett antal husägare, arkitekter, studenter m fl. Nu är vi fullmatade med senste nytt om material, energi, återvinning, byggteknik m m från Sveriges främste expert, arkitekt Varis Bokalders. Nu vet vi vad som menas med embodied energy, mixed use, foamglas, torkholk, Hasopor, POP, Holz 100, jordledning mm. Passivhus, massivhus och energiplus-hus..
Några höjdpunkter var bl a ezemplen om i lerputs/klining integrerade vattenburna värmesystem, olika former av träfiberisolering, massivhus med dymlingar, skumglasgrus mm.Vi fick bl a uppmaningen att erövra självdragsprincipen.

Genom Bokalders stora kunskap fick vi ta del av ekologiska byggtekniker inte bara i Sverige, utan även på kontinenten. Där man förövrigt t o m bygger ekologiska städer, inte bara hus. Helt klart har de hunnit hästlängder före oss! Den ensida fokuseringen på passivhus diskuterade livligt; en helhetssyn efterlystes. Om passivhusen sparar energi på kort sikt är inte så intressant om utan hänsyn till deras energiförbrukning för uppförande. Ett perspektiv som inte kan passivhus aldrig kan överskugga äldre byggnader, vars ev miljöbelstning i normalfallet kan slås ut över en lång tidsrymd.
Nu återstår utmaningen med att kunna förena det bästa ur två världar; det traditionella byggandet med de tekniska framstegen. En balansgång som genom historien visat sig vara inte helt komplikationsfri.Fast denna gång står större saker på spel; nästkommande generationers framtid. En bra dag.

Foto: Arja Källbom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar