söndag 25 april 2010

Hantverk i Historiska Hus - Broarps Gästgiveri

Det första tillfället med Hantverk i Historiska Hus hölls fredag den 23 april, ett samarbete mellan Länsstyrelsen och Byggnadsvård Qvarnarp. Tre tillfällen till är planerade i år. Syftet är att med utgångspunkt från ett antal byggnader och miljöer diskutera hantverk, metoder och synsätt vid restaurering. Vi är angelägna både om att visa länets skatter till kulturbyggnader, och vad Länsstyrelsen/Staten delfinansierat för åtgärder. Det finns många sätt att se på byggnadsvård, därför vill vi gärna se en ständigt pågående diskussion om vilka synsätt och val som gjorts. Vi ser gärna att även "nya" företag intresserar för byggnadsvård.
Broarps Gästgiveri, mellan Eksjö och Nässjö, är en spännande byggnad med lång historia. Föreningen Broarps Vänner har med stor kunskap, uppfinningsrikedom och hög ambitionsnivå steg för steg restaurerat och konserverat byggnaden. Arbetet sker på byggnadens villkor, och en framtida användning kommer inte att få innebära ovarsamma ingrepp. Med det kulturmiljöstöd som Länsstyrelsen beviljar anställer föreningen hantverkare för olika arbetsperioder. Man har på åtta år kommit långt, men ännu återstår en del. Det var en intressant dag där byggteknik, färg, tapet, reparationer, konservering, rekonstruktioner m m diskuterades.

Foton: Arja Källbom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar