söndag 3 juni 2012

Småländska mönsterarv

Station Ormaryd / Arja Källbom har fått ett kunskapsuppbyggande projekt beviljat av Länsstyrelsen i Kalmar län som handlar om länets äldre dekorativa byggnadsmåleri; schablonmåleriet. Syftet är att lyfta fram och visa den skatt av måleri som finns i Småland, och att ge husägare inspiration och möjligheter att använda mönster som hör hemma i landskapet. Minst tre miljöer kommer att undersökas ur ett måleritekniskt perspektiv m a p mönster, pigment, tekniker och färgtyp och ge hantverkare möjlighet att hantverkare kan återuppbygga historisk kunskap. Dessutom har Kalmar läns museum en skatt i form av 50 målade tapeter/ schablonmålningar som förstås ska inventeras. Förhoppningsvis finns möjlighet att senare göra detta även för Jönköpings och Kronobergs län.

Mangårdsbyggnaden i Linneryd, Jönköpings län, har många vackra schablonmålade tapeter, som konserverats av Jönköpings läns museum. Foto: Arja Källbom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar