söndag 4 mars 2012

Militärhistoriska museét i Skillingarydslägret

Grandelius har sedan 2008 på uppdrag av Vaggeryds kommun, Fortifikationsverket och med Riksantikvarieämbetets godkännande, lagt den kulturhistoriska ”ribban” för det nya militärhistoriska museet på Skillingarydslägren. Hela området är statligt byggnadsminne, för vilket han tidigare upprättat ett vårdprogram. Först ritades en Lägerhydda på ca. 700 kvm om, vilket dock blev för kostsamt. Projektet flyttades till de nyligen restaurerade mathallarna. Efter att Grandelius ritat på hur långt om – och tillbyggnaderna kunde genomföras, utan att åtgärderna kom i konflikt med de kulturhistoriska värden, har en konsult projekterat vidare. Nu är byggverksamheten i full gång och Grandelius har det antikvariska ansvaret.
Byggnaden i mitten, mellan mathallarna är nybyggnad (reception, se nedan), som i färg och skala överensstämmer med befintlig bebyggelse, men ingen pastisch.
Skiss av det nya museet, Lennart Grandelius.
Lennart Grandelius i Skillingarydslägret i maj 2010. Foto: Arja Källbom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar