tisdag 20 mars 2012

Regelverket kring kulturhistoriska byggnader

Tomas Nyström, stadsarkitekt i Vadstena och nationell utbildare inom nya PBL (Plan och Bygglagen) höll en halvdagsseminarium i Mariannelund den 16 mars för våra medlemmar och plantskoleföretag om regelverket kring kulturhistoriska byggnader.
Förutom beskrivning av nya PBL diskuterades Miljöbalken, BBR19, Plan & Byggförordningen; processer, roller, arbetsgång osv. Särskild tonvikt lades vid varsamhetskrav och metoder för underhåll.
Foto: Arja Källbom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar