måndag 5 mars 2012

Analys av medeltida pigment

Azurit i polariserat ljus. Foto: Arja Källbom

Station Ormaryd AB analyserar pigmentprover från en gotländsk kyrka från 1200-talets mitt. I samband med konservering av murlat måleri i fjol togs ett stort antal pigmentprover ut, som nu analyserats med transmitterande polariserat ljus och röntgendispersiv analys. Med den ljusoptiska metoden kan mineralens/pigmentens optiska egenskaper studeras, liksom egenfärg, form, storlek osv. Med den röntgendispersiva analysen kan energispektran från olika grundämnen som finns i provet detekteras. Observationerna från metoderna vägs samman med färghistoria för att bestämma vilka pigment som använts. Olika varianter av kol/sot, bly- och kopparinnehållande pigment, jordfärger har påvisats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar