onsdag 5 maj 2010

Skillingarydslägret

Lennart Grandelius utförde för två år sen ett omfattande vårdprogram för Skillingarydslägren. Lägret är ett unikt, statligt byggnadsminne med anor från 1680-talet och det enda i landet med en så välbevarad och komplett miljö. Mellan 1850-tal till ca 1910 uppfördes ett stort antal byggnader, många är idag i autentiskt skick. Här finns magasin, sjukhus, mäss, mathallar, kokhus, lägerhydda, smedja, musikkasern, officersbyggnader m.m. Flera av byggnaderna rustas årligen med varsamhet och stor respekt för originalen. Grandelius håller ett vakande antikvariskt öga på byggnaderna...En färgundersökning av ytterdörrar till en byggnad från 1865 stod på agendan idag. Till sommaren ska byggnaden rustas. Det är en riktig skatt till byggnadsminne vi har i länet!

Lennart Grandelius äntrar en av officersbyggnaderna, med vårdprogrammet under armen. Foto: Arja Källbom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar