måndag 14 november 2011

Historiska och moderna timmermän

Romanska takkonstruktioner. Foto: Robin Gullbrandsson.

Vad berättar byggnaderna? var temat under semineriedagen den 10 nov som handlade om medeltida träbyggande. Det var en spännandet dag som anordnades av Byggnadsvård Qvarnarp, Svenska Byggnadvårdsföreningen och Jönköpings läns museum tillsammans med Tekniska Högskolan i Jönköping. Intresset var stort och seminariesalen var fullsatt. Robin Gullbrandsson berättade dels om vilka som byggde och bekostade de medeltida kyrkorna i götalandslanskapen, dels om inventeringen av takkonstruktioner i ett antal romanska kyrkor i Norra Småland. Bengt Bygdén från Södra Råda projektet visade oss undersökningar som gjorts av dito i Västra Götaland. Gunnar Almevik från Hantverkslaboratoriet gav oss inblickar om Ingatorpsboden - Sveriges äldsta profana timmerbyggnad, men även om kyrkobyggen i bl a Ryssland. Pierre Bosson, Sydsvensk Byggkultur och Bengt Bygdén informerade om Södra Råda projektet och visade oss en del om det praktiska timmermansarbetet. Petra Ensjö Einarsson och Ragnar Söderman berättade om deras erfarenheter om vikigatida rekonstruktioner av bostadshus, på Birka. Alexandro Babos från SFB gav oss intressanta glimtar om Världsarvet Karlskrona, som har stor mängd timmermansmärken från 1600/1700-tal. Vi fick veta om olika typer av märken, och det var väldigt intressant. Vi var väldigt glada att en del studenter från bl a Tekniska Högskolan i Jönköping, Brinellgymnasiet i Nässjö och från Chalmers deltog. När timmermännen från Södra Råda kom gående med rejäla timmer på axeln, väckte det en viss uppståndelse..och munterhet..! Heja!
Refererat av Arja Källbom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar