måndag 14 november 2011

Ekologiskt byggande i Bodafors

Grönt är skönt..foto Arja Källbom

Emåns Ekomuseum ordnade den 9/11 ett seminarium om ekologiskt byggande med inriktningen att dels sprida kunskap om ekologiska byggmaterial och ekologisk & ekonomisk värme/ ventilation, dels skapa kunskap om den tillbyggnad som museet avser att utföra. Byggnadsvård Qvarnarp var medarrangör och i mötet deltog 9 personer från oss. Sammanfattande kan sägas att tillbyggnaden, en samlingssal, bör uppföras med en massiv trästomme som tilläggsisoleras med cellulosafiber och ventileras genom en nergrävd kulvert för att få gratis ”kyld” luft att ventilera ut överskottsvärme med. Värme levereras från en värmepump. För att förse värmepumpen med elenergi diskuterades att ansluta denna till ett minikraftverk i fallet från dammen, en god idé som tyvärr kan hindras av otillräcklig vattentillgång. Några BvQ-medlemmar påpekade att byggnaden bör utföras som en tekniskt okomplicerad anläggning med minimal mängd modern utrustning, som per definition snart blir omodern. Vi kunde också konstatera att den befintliga byggnaden består av en mycket enkel regelkonstruktion på plintar, den är nog en nog så svår nöt ur eko-eko synpunkt. En intressant dag var det och det blir säkert en fortsättning, det ska ju byggas ett ekologiskt – ekonomiskt hus!

Referat av Per Zackrisson, Svensk Byggtradition

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar