måndag 14 november 2011

Ny användning av industribyggnader

Ångmaskinen på Pinnen. Foto: Arja Källbom

Föreningen Pinnen är en ideell förening som värnar om industrifastigheten som rymde nordens största stolfabrik. Fastigheten ligger relativt centralt i Nässjö och innehåller idag ett pinnstolsmuseum och en fin ångmaskin. Dessa verksamheter tar bara en mycket liten del av fastigheten i anspråk. Pinnen inbjöd tillsammans med Arbetets museum den 10/11 till ett seminarium om hur fatigheten ska kunna få ny användning. På seminariet redovisades exempel från Värnamo och Gävle hur två stora fastigheter får/ har fått ny användning. Även en snabbredovisning av ett 20-tal industrifastigheter visade att för det mesta kan fastigheten räddas tack vare sin gedigna konstruktion samt fantasi och lyhördhet om marknadens behov. Oftast är det ju ”bara” skalet som kan återanvändas men det ju något. Det finns enstaka exempel på att produktionsutrustning kan bevaras i körbart skick och att begränsad produktion kan utövas.
När det gäller Pinnen så konstaterades i slutdiskussionen att tomten bör kunna delas upp i en bostadsdel (idag obebyggd) och en del för handel och hantverk (den gamla industribyggnaden). Med alla visade exempel bör även denna industribyggnad kunna fyllas med i huvudsak kommersiell verksamhet. Refereat av Per Zackrisson, Svensk Byggtradition.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar