måndag 29 augusti 2011

Nytt stort vattenkraftprojekt för Svensk Byggtradition

Hävla Bruk i Finspong kommun grundades på 1600-talet med två härdar och en hammare. Den nuvarande gamla anläggningen som förvaltas av Stiftelsen Hävla Hammarsmedja härstammar från 1780-talet. Hammarsmedjan innehåller en tyskhärd och en lanchaschirehärd, en Bagge blåsmaskin, en magnifik 1700-tals räckhammare helt i trä samt en stor Bagge smälthammare. Båda hammarna är de ända i sitt sitt slag i Norden. Allt drivet med vattenhjul. I smedjan färskades tackjärn till smidbart järn som vidareförädlades inom bruket eller såldes som stångjärn.

Den del av anläggningen som nu restaureras är Baggehammaren från 1830. En kraftfull hammare med hammarhuvud vägande c:a 700 kg. Hammarstativet är tillverkat i gjutjärn liksom vattenhjulets lötar (hjulringar) och lyftringen på hjulstocken. Gjutjärnsdelar och mycket av smidesjärnet kan återanvändas, trädelarna och en del smidesjärn ersätts med nytt material. År 2013 planeras hammaren åter kunna sprida sitt dova dunk över nejden. Projektet finansieras till stor del med kulturmiljömedel via länsstyrelsen, stiftelsen medverkar främst med eget arbete och industrin Hävla Bruk stöttar med material mm.

Hävla Bruk är idag en livskraftig industri med modern produktion av byggnadssmide. Den är belägen två vattenfall nerströms gamla hammarsmedjan.

Vid Smedjans dag i Hävla berättade vi om det aktuella arbetet samt mer allmänt om byggnadsvård och industriarv, främst inom Byggnadsvård Qvarnarp och Industriarvsgruppen.

Baggehammaren restaureras av Svensk Byggtradition. Foto: Per Zackrisson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar