tisdag 11 december 2012

Timmerhus – hotad tusenårig tradition?


Flera av Byggnadsvård Qvarnarps medlemmar och plantskoleföretagare deltog på ett seminarium i slutet på november om energikrav och timmerhus. Dagen anordnades av Hantverkslaboratoriet och Svenska Byggnadsvårdsföreningen, och lockade en bit över 100 deltagare.
Nya timmerhus, i det utförande som efterfrågas idag, med timret synligt både in- och utvändigt har ingen chans att klara dagens eller morgondagens energikrav. Timmerhusens akilleshäl är dragen, en invändig lerputs (panel) och/ eller vindstopper och panel på utsidan klarar nog 2012 års krav. Nästa sänkning planerad till år 201X lär sätta stopp även för den konstruktionen. Dags för nya sunda träbyggnader och vårda de gamla väl!

Nytimrad vägg. Foto: Arja Källbom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar