tisdag 11 december 2012

August Holmbergs byggnadslära

August Holmberg var timmerman och byggmästare i Blekinge och började på 1930-talet att svara på Nordiska museets frågelistor om sina kunskaper och erfarenheter. Hans utförliga svar har visat sig ha ett stort värde för att förstå hantverkets olika moment och återfå kunskaper som har gått förlorade. Hans byggnadslära finns att hämta här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar