lördag 28 juli 2012

Sticketakstradition

Den 21 juli höll Byggnadsvård Qvarnarp en kurs i praktisk sticktaksläggning för sju elever i Åsens By. Kursledare var Per Zackrisson på Svensk Byggtradition. Maskinhyvlade stickor användes, och olika undertakstyper diskuterades, liksom spåntakens historia. Ett sticketak är levande takmaterial som ger speciell karaktär åt byggnaden och dess omkringliggande miljö, och det har använts på bostadshus och ekonomibyggnader. Traditionen lever vidare.

Foto: Per Zackrisson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar