onsdag 22 december 2010

Spännande program för 2011

Vi planerar många spännande aktiviteter 2011; helgkurser mot privatpersoner och entreprenörer. I år kommer vi att sprida ut oss inom ett större geografiskt område, vilket är naturligt eftersom våra medlemmar och kunder är spridda. Vi planerar seminarier inom bl a alternativ byggande och medeltida byggtekniker, lagstiftning som nya Plan & Bygglagen, arbetsmiljösamordning och konsumenträtt. Ett samarrangemang med bl a Hantverkslaboratoriet och Jönköpings läns museum om Ingatorps Kyrkbod - landets äldsta profana timmerbyggnad -genomförs i april. Hantverk i Historiska hus kommer att fortsätta och vi kommer att visa äldre fastigheter som fått kulturmiljöstöd bl a Säby Kyrka, Linneryds gård och Hyltan Metall. Vår för hoppning med Historiska hus är att vi även ska få större kontaktyta mot företag som är intresserade av äldre hus, men som inte jobbar så aktivt med det idag. För Länsstyrelser, stift, kommuner, Hembygdsföreningar eller andra aktörer som är delaktiga i förvaltande av äldre fastigheter kan vi bistå med skräddarsydda utbildningar.
Linneryd
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar