söndag 19 december 2010

Dags för bokslut

Det är dags att summera 2010. Men den 26 oktober hade Byggnadsvård Qvarnarp femårsjubileum.

Vi var 7 företagare, som inte ville att namnet Byggnadsvård Qvarnarp skulle försvinna när det kommunala projektet lades ned. I oktober 2005 startades då det nya Byggnadsvård Qvarnarp, som en ekonomisk förening. Vi byggde hemsida, gav ut en katalog med ett ambitiöst kursprogram, hade föreläsningar, söndagsskolor, Kvarnarpsdagar, knöt avtal med Eksjö kommun om att hyra snickeriet på Kvarnarps gård. Vi hade landets största kursutbud och erbjöd 35 kurstillfällen på ett år.
Kurserna är centrala i vår verksamhet eftersom det är ett sätt att utbilda våra kunder, marknadsföra våra medlemmar och öka intresset för byggnadsvård.
2010 tog vi ett steg tillbaka, vi drog ned på antalet kurser och publika aktiviteter. Vi förhandlade om avtalet med Vuxenskolan, och våra lärare fick betalt. Trots det har vi t o m i år lagt ner uppskattningsvis ca 10 manår i ideellt arbete.

Idag är vi 20 medlemsföretag och 6 plantskoleföretag. Det är väldigt bra!
Något som är ännu bättre är att vi verkligen är ett aktivt nätverk, som har utbyte av varann. Hela tiden pågår minst ett uppdrag, som vi är flera medlemmar på. 2008 gjorde vi en undersökning i slutet på året, och kom fram till att det pågått ca 40 samuppdrag, till ett värde av ca 1,5 miljon. Då var vi 12 medlemmar, nu är vi nästan dubbelt så många. Storleken på samuppdragen uppgår idag till flera miljoner kronor.
Vi kan erbjuda våra kunder kvalificerade kunskaper och tjänster för att vårda deras fastigheter, och kan också erbjuda hela kedjan med erforderliga kompetenser. För företagen i nätverket innebär det att vi får uppdragsförfrågningar genom varandra - och om någon har för mycket eller för lite att göra så går det att lösa i nätverket. Vi har kollegor, med den trygghet som det innebär. Vi hjälps åt med vår egen kompetensutveckling. Vi kan praktisera hos varann, gå på våra kurser.Vi stöttar nya företag i Plantskolan, för ju fler som jobbar inom byggnadsvården – desto bättre! Vi tror på samarbete istället för konkurrens.
Vårt varumärke är ett kvalitetsmärke, det är en anledning till varför vi startade utbildningar i konsumenttjänstlagen och som kommer att fortsätta nästa år.

Under året har vi haft 54 kursdeltagare på 9 helgkurser, totalt är vi sedan starten 2006 uppe i 322 personer eller totalt 5152 manutbildningstimmar. Vi har haft 161 pers på seminarier och föreläsningar i år, totalt är vi uppe i ca 220 personer eller ca 450 timmar ut. Vi har haft temadag Ekologiskt byggande med Bokalders, och kommer att fortsätta förkovra oss inom alternativt byggande. Genom Hantverk i Historiska Hus har vi besökt fyra kulturmiljöer i länet för att diskutera byggnadsvård. Vid 6 offentliga tillfällen i år har vi visat byggnadsvård, vi är uppe i 40 tillfällen totalt vilket innebär hundratals timmar när vi mött allmänheten. Under året har vi haft ca 65.000 besökare på hemsidan och är nu uppe i ca en kvarts miljon besökare totalt. Vi har haft ca 80 nyheter i år på vår blogg om vad vi gör. Det är 107 personer som följer oss på Facebook. Vi har haft annonser i bl a Byggnadskultur, Byggnadsvårdstorget och Gård & Torp.

Vi har samarbete med ideella föreningar som Svenska Byggnadsvårdsföreningen, Broarps Vänner, Södra Skogsbygdens timmerhusförening, Naturskyddsföreningen, Nätverket för Byggnadsvård i Värmland. Vi samarbetar med Länsstyrelsen i Jönköping och Nässjö kommun, Jönköpings Läns museum, hembygdsförbundet.

Det är många människor som vet vad Byggnadsvård Qvarnarp är, och vilka våra medlemmar är.
Det är bra för våra entreprenörer, husen och deras ägare...och för kulturmiljövården i vår region!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar