torsdag 2 december 2010

Olika aktörer vid ändrad användning av byggnader

Med anledning av diskussionen om ändrad användning BvQ ordnade i Skillingaryd 12 nov, se tidigare referat, framför jag några personliga reflektioner, se bild nedan.

Att restaurera, bygga om eller –till är en process där många intressen ska förenas.
Det är inte givet vilken tyngd de olika intressena har i olika projekt, det är givet att det är olika. Tydlig argumentation, lyhördhet för andras argumentation - och fantasi - torde ge det bästa resultaten enligt mitt sätt att se det.
Ramen sätts av kommunen i plan och bygglov- bygganmälan och/eller av länsstyrelsen för t.ex. byggnadsminnen, bidragsärenden.
Beslut fattas av byggherren.
Kommentera gärna detta inlägg!
Per Zackrisson

1 kommentar:

  1. Det är lätt att fokusera på sitt eget intresseområde, om man har ingen/liten kunskap om andra områden. Därför är det viktigt med bredare kunskap och förståelse för varandras ramar.Då kommer man längst.

    SvaraRadera