måndag 29 november 2010

BEVARA!

Två av våra medlemmar knyter ett samarbete med två gotländsKa företag för att kunna erbjuda bredare kompetens och möjlighet att åta större uppdrag. Arja Källbom och Anne Håkansson/Britt-Marie Wickberg samarbetar nu med ARS Mundi Konservering AB och Byggnadshyttan på Gotland. Där finns Marleen Kolmodin och Rebeca Kettunen, som främst konserverar sten och måleri. BEVARA! arbetar med kyrklig och profan dekorativ konst i form av måleri, sten, tapeter och förgyllning.
Förutom restaurering, ägnar vi åt konservering, rengöring, retuschering, rekonstruktion över hela södra Sverige. Våra bakgrunder är byggnadsantikvarier, konstnärinnor, konservator, dekorationsmålare, fotografer... Vi tar fram program, arbetsbeskrivningar, utför färgundersökningar och färgsättningsförslag, antikvarisk medverkan, projektering, rådgivning. Besök vår hemsida www.bevaras.se.
Foto: Annons i Gård & Torp nr 8 /2010

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar