torsdag 27 januari 2011

Vi föreläser om tegel på Kalmar Läns Museum

Ta med ditt gamla stämplade tegel och prata ursprung, tegelbruk och stämplar med våra experter. Kanske får du veta var takpannorna på just ditt hustak kommer ifrån?

Per Zackrisson från Byggnadsvård Qvarnarp föreläser om hur du bäst vårdar ditt tegeltak. Han ger dig tips och handfasta råd om hur du underhåller och lägger om dina takpannor med befintligt eller återanvänt gammalt tegel.

Program Tegeldag söndag 30 januari klockan 11-14:

Kl 11-13: Alla intresserade är välkomna att prata tegel, tegelpannor, tegeltak och ta med sig sina stämplade tegel för att identifiera ursprung med hjälp av Katja Meissner och Örjan Molander.

Kl 13: Gamla tegeltak, tips vid omlägging. Föreläsning om hur du underhåller och lägger om ditt gamla tegeltak med Per Zachrisson, byggnadsvårdare och företagare i nätverket Byggnadsvård Qvarnarp.


Olika typer av taktegel. Foto: Arja Källbom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar