söndag 13 februari 2011

Kompetensutveckling kring nya regler

Byggnadsvård Qvarnarps medlemmar och plantor samlades för att klara ut vad som gäller kring de nya reglerna kring Byggarbetsmiljösamordning, BAS. Om en byggherrre är konsument, är entreprenören ansvarig för att det finns en arbetsmiljöplan. Och om entreprenören inte anlitar någon för att upprätta en arbetsmiljöplan, krävs intyg att entreprenören har erforderliga kunskaper kring arbetsmiljö och säkerhet och därmed själv kan upprätta en plan. Vi har nu lagt upp en strategi för hur vi ska få nödvändig kompetnes i BAS, och även andra viktiga kompetenser för de som behöver det kring t ex ställningsbyggande och heta arbeten. Som vanligt hade vi även annat mycket att diskutera, allt från pågående och kommande uppdrag, behov kring utrustningar mm. Nätverket är verkligen ett stöd och en trygghet..
Livliga diskussioner pågår i vårt snickeri. I bild David Gard, Göran Hägg, Hans Larsson, Tomas Byman, Pierre Bosson. Foto: Arja Källbom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar