tisdag 26 januari 2010

Summering av 2009 - full fart mot 2010!

Vi summerar våra aktiviteter för 2009, och kan konstatera att våra medlemmar lade ned över 1000 timmars arbete ideellt på våra kurser och publika aktiviteter på olika håll i länet. Då är inte styrelse- eller hemsidearbete e t c inräknat, vilket motsvarar minst 1200 timmar. En del aktiviteter hölls i samarbete med andra föreningar, t ex fick Broarps Vänner en trägärdesgård runt gästgiveriet i samband med en kurs, Naturskyddsföreningen fick för fjärde året i rad timmerreparationer utförda på ett magasin i naturreservatet Ingaryd.
Tack Länsstyrelsen, för ert stöd av våra aktiviteter.

Fler än 85 personer har genom kurser fått hållbara kunskaper inom byggnadsvård för att förvalta sina fastigheter för framtiden. Yrkesfolk från olika branscher har fått kvalificerad vidareutveckling, och tillfälle till nätverkande och diskussioner kring byggnadsvård.

Vi fortsätter att utbilda privatpersoner och fastighetsägare under 2010. Vi kommer dock att satsa mer på företagen, både nya och gamla i branschen. Det sker bl a genom samarbete med Länsstyrelsen ; "Hantverk för historiska hus" vid fyra tillfällen, temadagar kring ekologiskt byggande och konsumententreprenader. Vi fortsätter att bygga ett starkt och långsiktigt samarbete mellan våra medlemmar och nystartade entreprenörer. Hoppas vi ses under året!
Syllbyte på magasin i Ingaryd. Foto: Arja Källbom


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar