tisdag 26 januari 2010

Ny publikation


Byggnadshyttan Gotland har gett ut sin publikation som beskriver deras restaurering av de gotländska kyrkorna 2007-2008. Ett kapitel i boken har författats av Arja Källbom och Marleen Kolmodin: "Kyrkmålarens pigment- analys av bysantinskt muralmåleri i Garde kyrka". Artikeln beskriver det 850 åriga måleriet i kyrkan, hur provuttag gjorts, analysmetoder och analysresultat. Bl a kunde undersökningarna konstatera äkta ultramarin, cinnober och blyinnehållande pigment samt träkol och jordpigment. Fortsatt arbete av främst Kolmodin har inriktats på tvärvetenskaplig analys av måleriet . Bl a har rekonstruktionsmålningar utförts av tornbågens helgonfigurer, som ursprungligen haft ett helt annat utseende än idag (eftersom pigmenten förändrats). När vi ser målningarna som de var, kan vi också förstå deras rika symbolik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar