torsdag 10 mars 2011

Vi undervisar på Göteborgs Universitet

Byggnadsvård Qvarnarp undervisar på uppdrag av Göteborgs Universitet på deras utbildning för traditionellt byggnadsmåleri i Mariestad. Markus Bilker har under två veckors tid haft teori och praktik i pappspänning och vävspänning av väggar och tak. Bilkers Måleri AB arbetar med traditionella måleritekniker. Om ca två veckor hålls en helgkurs i pappspänning i Ormaryd av honom, i Byggnadsvård Qvarnarps regi.

Foto: Arja Källbom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar