lördag 28 augusti 2010

Lerglädje i Skaftekulla

Kurs i lerklining, invändig puts, har genomförts i en byggnad under restaurering i Ankarsrumstrakten. Deltagare var ägare och närboende, en antikvarie från Kalmar länsmuseum och en tillrest man med lerhus i Ungern. Huset är byggt i restimmerteknik av återanvänt timmer av olika tjocklek varför lerskiktet måste göras i olika tjocklek. Grundputsen utfördes 1 cm – 5 cm tjock, ännu tjockare på små ytor. Väggarna läktades upp i ett eller flera skikt. Lerbruket förstärktes med linhalm, samma material som fanns i det material som tagits ner från väggarna. En stor del av det bruk som klinades upp var uppblött återanvänt material. Som ytputs blandades människohår som armering, detta gav ett mycket smidigt bruk. Kursen arrangerades av Byggnadsvård Qvarnarp / SV med Per Zackrisson som kursledare.
Lerputs på läkt. Foto: Per Zackrisson


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar