söndag 4 mars 2012

Ändrad användning av Nydala klosteranläggning

Lennart Grandelius har fått uppdraget av Värnamo kommun och byalaget, att skissa och skapa förutsättningar för ändrad användning av herrgårdsbyggnaden inom Nydala klosteranläggning. Byggnaden har stor betydelse för upplevelsen av klosterområdet, och är ett riksintresse.
Byggnaden uppfördes 1778 och ritades av Carl Fredrik Adelcrantz. Byggnaden har invändigt genomgått omfattande ombyggnader, men har trots detta kvar mycket av de nyklassicistiska snickerierna. Ambitionen är att försöka återfå så mycket som möjligt av upplevelsen av en historisk byggnad. Byggnaden ska i fortsättningen bli bostäder, samlingslokaler och vandrarhem.
Byggnaden är avstyckad sedan 50-talet, från den övriga bebyggelsen.


Foton: Lennart Grandelius ARK/SAR


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar